ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διευθυντής: Αναπλ. Καθηγ. Δημήτριος Βλάχος

ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI

DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING
DIVISION Of INDUSTRIAL MANAGEMENT


Director Assoc. Professor Dimitrios Vlachos


     

 

 

Laboratory of Statistics and Quantitative Analysis Methods

(Logistics and Supply Chain Management)

 

 

      

 

Laboratory of Business Administration

 

 

Επιλογή Γλώσσας - Select Language

         

 

Επιλογή Γλώσσας - Select Language